Privacy en veiligheid behoren tot het DNA van ELKHO GROUP, en wij zorgen ervoor dat onze technische en organisatorische oplossingen rekening houden met jouw rechten inzake gegevensbescherming. Dit Privacybeleid beschrijft onze voorschriften met betrekking tot het beheer, de verwerking en de opslag van persoonsgegevens die in het kader van onze diensten worden verstrekt, in overeenstemming met de richtlijnen van de GDPR. Onder “persoonsgegevens” wordt informatie die verwijst naar een geïdentificeerde of identificeerbare fysieke persoon verstaan.

Toestemming

Wanneer je je registreert voor onze diensten en/of één van de contact- of andere formulieren op onze website invult (eg-management.com), ga je ermee akkoord dat ELKHO GROUP de verstrekte persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, opslaat en/of gebruikt in overeenstemming met onderstaande voorschriften. Met het geven van toestemming behoud je ook het recht op rectificatie, het recht om vergeten te worden en/of het recht om je persoonsgegevens te laten wissen.

Verzamelde persoonsgegevens

Identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke gegevensverwerking

Persoonlijke gegevens worden op onze site verzameld door het bedrijf ELKHO GROUP FRANCE, SASU in Villefranche sur Saone-Tarare B 895 391 597, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 172 BD VICTOR VERMOREL 69400

waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 172 BD VICTOR VERMOREL 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, FRANKRIJK

Je behoudt het recht om bij deze toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen over inbreuk op de bescherming van je gegevens.

Op de website verzamelde gegevens

Wanneer je onze site gebruikt en/of je registreert, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens over je, zoals je voornaam bij het aanmaken van een account.

Wij zullen je ook vragen om je e-mailadres, zodat wij deze informatie kunnen gebruiken om een account aan te maken en om informatie en meldingen te sturen, evenals onze nieuwsbrief.

Bij het gebruik van onze diensten worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt: verbindingsgegevens en navigatiegegevens wanneer je dat toestaat, bestelhistorie, klachten en incidenten. Bepaalde gegevens worden automatisch verzameld als gevolg van je handelingen op de site (zie onderstaande paragraaf over cookies).

Als je verbinding maakt met onze diensten via de sociale netwerkfuncties waarover je beschikt, met name Facebook, heeft ELKHO GROUP toegang tot bepaalde accountgegevens (met name je openbare Facebook-profiel, geboortedatum en emailadres) op het betreffende sociale netwerk in overeenstemming met de algemene gebruiksvoorwaarden van het betreffende sociale netwerk. Wij kunnen ook sommige van je persoonsgegevens verzamelen wanneer je interactief gebruik maakt van functies van deze sociale netwerken, zoals de “Vind ik leuk”-knop.

Doeleinden van verwerking en rechtsgrondslagen

Het voornaamste doel van het verzamelen van persoonsgegevens is het kunnen bieden van een veilige, optimale, efficiënte en gepersonaliseerde ervaring. Met het oog hierop stem je ermee in dat wij je persoonsgegevens kunnen gebruiken om:

  • onze diensten te verlenen en de verstrekking ervan te vergemakkelijken, onder andere door het uitvoeren van verificaties die op jou betrekking hebben;
  • eventuele problemen op te lossen ter verbetering van het gebruiksgemak van onze website en diensten;
  • onze diensten, content en documentatie te personaliseren, evalueren en verbeteren;
  • je gebruiksfrequentie en gebruiksgeschiedenis van onze diensten te analyseren;
  • je te informeren over onze diensten en die van onze partnerbedrijven;

De gegevens van klanten die zich rechtstreeks op de website hebben geregistreerd verwerken wij met het oog op de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst.

Voor onze nieuwsbrieven en gebruik in case studies en marketingmateriaal verwerken wij je persoonsgegevens op basis van de uitdrukkelijke toestemming die je hiervoor hebt gegeven.

Gebruikers van je gegevens

De op de website verzamelde persoonsgegevens zijn bestemd voor eigen gebruik van ELKHO GROUP en kunnen worden doorgegeven aan eventuele subcontractoren waarop ELKHO GROUP voor de uitvoering van haar diensten een beroep doet. ELKHO GROUP ziet erop toe dat al haar subcontractanten de vereisten inzake gegevensbescherming naleven.

In geen geval worden je persoonsgegevens door de website van ELKHO GROUP aan derden verkocht of verhuurd voor marketingdoeleinden.

Bovendien geeft ELKHO GROUP je persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij (1) jij (of de accountbeheerder die namens jou handelt) deze openbaarmaking aanvraagt of toestaat; (2) wanneer openbaarmaking nodig is voor het verwerken van transacties of voor het verlenen van door jou aangevraagde diensten (bijv. ter verificatie van je verzendmethode of in het kader van het verwerken van een betaalkaart bij creditcardmaatschappijen); (3) ELKHO GROUP hiertoe wordt gedwongen door een overheids- of regelgevende instantie, in respons op een gerechtelijk bevel, dagvaarding of soortgelijke overheids- of gerechtelijke eis, of om een rechtsvordering in te dienen of te verdedigen; en/of (4) tenzij de derde partij bij de uitvoering van de diensten optreedt als agent of subcontractant van ELKHO GROUP (bijv. wanneer ELKHO GROUP gebruik maakt van de diensten van een telecommunicatiebedrijf).

Jouw recht op gegevensbescherming

In overeenstemming met de Franse loi Informatique et Libertés (wet op de gegevensbescherming) en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (GDPR) heb je recht op toegang tot, rectificatie van en verwijdering van je persoonsgegevens. Je kunt dit recht uitoefenen door ons een verzoek te sturen via onze contactpagina: https://www.elkho-group.com/contact-fr/

Je verzoek wordt binnen 30 dagen behandeld. Wij kunnen je vragen om bij je verzoek een fotokopie van een identiteitsof bevoegdheidsbewijs te voegen.

Je kunt je persoonlijke gegevens ook altijd zelf wijzigen door in te loggen op je account en te klikken op “mijn profiel aanpassen”.

Cookies/Tracking

In het algemeen maakt ELKHO GROUP gebruik van cookies en tracking om de site te verbeteren en te personaliseren en/of het bereik te meten. Cookies zijn bestanden die op de harde schijf van je computer worden opgeslagen terwijl je op het internet surft, met name op onze website. Een cookie wordt niet gebruikt om zonder je medeweten persoonlijke gegevens te verzamelen, maar om informatie over je navigatie op de website te registreren, die direct door ELKHO GROUP kan worden geraadpleegd bij je volgende activiteit op de website.

Als je ervoor kiest om alle cookies te weigeren, kan je surfervaring beperkt worden tot bepaalde pagina’s van de website. Het doel van de door ELKHO GROUP gebruikte cookies is het mogelijk maken of vergemakkelijken van communicatie, het kunnen leveren van door gebruikers aangevraagde diensten, het herkennen van gebruikers bij een volgend bezoek, het beveiligen van betalingen door gebruikers, het registreren van de door gebruikers gesproken taal of andere voorkeuren die nodig zijn voor de levering van de gevraagde dienst.

ELKHO GROUP gebruikt ook tracking- en analytische tools om digitale en websitegegevens te meten, om zo inzicht te krijgen in het klantenbestand en om analyses te maken van de surfervaring, ter verbetering van de inhoud en om gerichte reclame te versturen.

Cookies worden niet standaard automatisch geïnstalleerd (met uitzondering van de cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de site en de diensten van de ELKHO GROUP en waarvan de installatie wordt aangekondigd door een banner). In overeenstemming met de geldende regelgeving zal ELKHO GROUP je toestemming vragen alvorens andere soorten cookies op je harde schijf te plaatsen. Om geen last te hebben van deze systematische verzoeken om toestemming en om ongestoord te kunnen surfen, kun je je computer zo instellen dat deze de cookies van ELKHO GROUP accepteert, of kunnen wij je weigering of acceptatie van bepaalde cookies onthouden. Browsers staan standaard zo ingesteld dat ze alle cookies accepteren.

Wanneer je websites van derden bezoekt die adverteren op de site van ELKHO GROUP, of soms wanneer je deze advertenties bekijkt, kunnen cookies worden aangemaakt door de bedrijven die deze advertenties aanbieden. Derden die cookies kunnen gebruiken in het kader van de diensten van ELKHO GROUP (partners of andere derden die inhoud of diensten beschikbaar stellen op de website van ELKHO GROUP) zijn verantwoordelijk voor de cookies die zij plaatsen; hun cookiebeleid is hierop van toepassing. ELKHO GROUP is niet verantwoordelijk voor het eventuele gebruik van cookies door deze derde partijen. Voor meer informatie raden wij je aan het cookiebeleid van de adverteerder of de website van de derde partij te raadplegen.

Bewaren van gegevens

ELKHO GROUP verzamelt je persoonlijke gegevens om onze contractuele verplichtingen na te komen, net als informatie over hoe en hoe vaak je onze diensten gebruikt. Wij slaan deze gegevens op in actieve databases, logbestanden en/of andere soorten bestanden zolang je gebruik maakt van onze diensten.

ELKHO GROUP bewaart je gegevens alleen zolang als nodig is om de dienst te verlenen, en je gegevens worden gewist nadat je account is verwijderd (tenzij anders voorgeschreven door de wet). Je hebt toegang tot je persoonlijke gegevens zolang je account actief is.

Locatie van gegevensopslag en – overdracht

De hostingservers waarop ELKHO GROUP de databases verwerkt en opslaat, bevinden zich uitsluitend binnen de Europese Unie.

ELKHO GROUP zal je er onmiddellijk van op de hoogte brengen, voor zover wij daartoe wettelijk gemachtigd zijn, in geval van een verzoek van een administratieve of gerechtelijke autoriteit met betrekking tot je persoonsgegevens.

Beveiliging

ELKHO GROUP hecht bijzonder veel belang aan de veiligheid en integriteit van de persoonsgegevens van haar klanten.

Daarom, en in overeenstemming met de GDPR, verplicht ELKHO GROUP zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen en ze met name te beschermen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, toevallig verlies, wijziging, verspreiding of onrechtmatige toegang, evenals tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking of verstrekking aan onbevoegden.

Daartoe past ELKHO GROUP de in de sector gebruikelijke veiligheidsmaatregelen ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeoorloofde openbaarmaking toe. ELKHO GROUP maakt gebruik van door de branche aanbevolen encryptiemethoden en neemt de nodige maatregelen ter bescherming van betalings- en creditcardgegevens.

Bovendien heeft ELKHO GROUP, om ongeoorloofde toegang te voorkomen en de accuraatheid en het juiste gebruik van de gegevens te verzekeren, passende elektronische, fysieke en administratieve procedures geïmplementeerd om de via haar diensten verzamelde gegevens te beschermen en te bewaren.

Desondanks kan niemand zich volledig beschermen tegen eventuele hackeraanvallen. Daarom zal ELKHO GROUP je in geval van een inbreuk op de privacy zo snel mogelijk op de hoogte brengen en al het mogelijke doen om de inbreuk te neutraliseren en de gevolgen ervan tot een minimum te beperken. Indien blijkt dat je schade lijdt als gevolg van de exploitatie van een veiligheidslek door een derde, zal ELKHO GROUP je alle nodige bijstand verlenen zodat je je rechten kunt doen gelden.

Hierbij mag niet uit het oog worden verloren dat elke gebruiker, klant of hacker die een veiligheidslek ontdekt en daarvan misbruik maakt, strafrechtelijke sancties opgelegd kan krijgen. In dit geval zal ELKHO GROUP alle nodige maatregelen nemen, waaronder het indienen van een klacht en/of het ondernemen van juridische stappen, om haar gegevens en rechten, en die van haar gebruikers, te beschermen en de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Browserinstellingen

Hoewel de meeste browsers standaard zijn ingesteld op het accepteren van cookies, kun je ervoor kiezen alle cookies te accepteren, ze systematisch te weigeren of afhankelijk van de afzender te kiezen welke je accepteert.

Je kunt ook regelmatig via je browser cookies van je terminal verwijderen.

Vergeet echter niet alle browsers op je verschillende apparaten (tablets, smartphones, computers, enz.) te configureren.

Elke browser heeft andere instellingen voor het beheer van cookies en keuzes. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin staat hoe je de cookievoorkeuren kunt wijzigen.

Bijvoorbeeld:

Houd er echter rekening mee dat als je je browser instelt op het weigeren van cookies, dat sommige functies, pagina’s en onderdelen van de website mogelijk niet toegankelijk zijn, en hiervoor kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden.

Modules desactiveren op de betreffende website

Je kunt ervoor kiezen bepaalde cookies van derden uit te schakelen door rechtstreeks naar de pagina van de afzender te gaan.

De cookies van Google Analytics kunnen op de volgende pagina worden uitgeschakeld: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?h l=fr

Wijzigingen van het privacybeleid

De website ELKHO GROUP behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid op ieder gewenst moment te wijzigen, ook als gevolg van wijzigingen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Wij raden je aan dit Privacybeleid van tijd tot tijd te raadplegen om op de hoogte te blijven van onze procedures en ons beleid met betrekking tot je persoonlijke gegevens.

Contact opnemen

Neem voor vragen rechtstreeks contact met ons op via ons Contactformulier: https://www.elkho-group.com/contact-fr/